Εγγραφή - ΤΕΑ Ομίλου Eurobank

Αίτηση Εγγραφής

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Διαδικασία Εγγραφής

Για να κάνετε την εγγραφή σας στο ΤΕΑ συμπληρώστε την Αίτηση Εγγραφής

Η συμπλήρωση της αίτησης συνεπάγεται ότι έχετε ενημερωθεί για τους κανόνες του Ταμείου και ότι συμφωνείτε με αυτούς.

Η αίτηση εγγραφής αποτελείται από 3 βήματα:

  • 1o Βήμα: Συμπληρώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία και το ποσοστό της τακτικής εθελοντικής εισφοράς σας
  • 2ο Βήμα: Συμπληρώνετε τους δικαιούχους λήψης της εφάπαξ παροχής σας, σε περίπτωση που είναι διαφορετικοί από τους νόμιμους κληρονόμους σας
  • 3ο Βήμα: Υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτηση.

Στο ΤΕΑ μπορούν να εγγραφούν μόνο οι εργαζόμενοι σε εταιρίες του Ομίλου Eurobank.
Η εγγραφή ισχύει από την 1η του επόμενου μήνα από την ημερομηνία της αίτησης.
Ειδικά για την πρώτη περίοδο, αιτήσεις που λαμβάνονται από 30.03.2022 μέχρι και τις 31.03.2022 θα ισχύουν από την 1η Μαίου.