ΤΕΑ Ομίλου Eurobank

Καλώς ήρθατε στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης της Eurobank.

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) του Ομίλου Eurobank αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παροχές του Ομίλου προς τους εργαζομένους του. Παρέχει στους δικαιούχους ασφαλισμένους του εφάπαξ συνταξιοδοτική παροχή.

Εγγραφή
Το TEA


Σκοπός του ΤΕΑ

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΕΑ

Το ΤΕΑ Ομίλου Eurobank ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αποσκοπεί στην παροχή συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέρα από την κύρια και επικουρική κοινωνική ασφάλιση.

Μάθε Περισσότερα
Πλεονεκτήματα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΤΕΑ

Ενδυνάμωση
Συνταξιοδοτικού
Εισοδήματος

Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να αποταμιεύσουν μακροχρόνια και αποτελεσματικά με επαγγελματική διαχείριση των επενδύσεών τους.

Σημαντικά
Φορολογικά
Κίνητρα

Οι εθελοντικές εισφορές (τακτικές και έκτακτες) εκπίπτουν φορολογικά κατά 100% και μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα του μέλους σύμφωνα με το ισχύον φορολογικό καθεστώς.